real-estate-tag-line

Ons Thuis Privacyverklaring

Ons Thuis, gevestigd aan Uplandstrasse 14-16 te Schwalefeld Willingen (Upland) Duitsland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. H.P.C. Aalbers-van Liempd is de functionaris gegevensbescherming van Ons Thuis. Zij is te bereiken via info@onsthuis-willingen.nl of op telefoonnummer +31651299444.

Ons Thuis verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.

Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@onsthuis-willingen.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Ons Thuis verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je te kunnen bellen, appen, e-mailen of zaken per post versturen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Ons Thuis bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Ons thuis verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Ons Thuis blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken :

 1. Cookiemelding
  Deze cookies gebruiken wij om te onthouden of u de cookiemelding wel of niet hebt gesloten. Zonder deze cookies zal de melding niet permanent gesloten kunnen worden.
  Categorie: functionele cookies
  Termijn: deze cookies worden na 1 jaar verwijderd.
 2. Google Analytics
  Met Google Analytics meten wij hoe u onze website gebruikt. Zo kunnen wij bijvoorbeeld zien hoe u onze website heeft gevonden. Met deze informatie proberen wij onze website altijd te blijven verbeteren.
  Categorie: analytische cookies
  Termijn: deze cookies komen van Google en worden na maximaal 2 jaar verwijderd.
 3. DoubleClick
  Door middel van deze cookies kunnen wij zien welke pagina’s u bekijkt. Aan de hand hiervan kunnen wij u relevante advertenties tonen op onze (partner)sites. Wij kunnen bijhouden of u op advertenties klikt, hoe vaak u een advertentie heeft gezien en of u een formulier invult of bestelling plaatst nadat u een advertentie heeft gezien of erop hebt geklikt. Zonder deze cookies loopt u persoonlijke aanbiedingen dus mis.
  Categorie: tracking cookies
  Termijn: deze cookies komen van Google en worden na maximaal 18 maanden verwijderd.
 4. Bing
  Deze cookie verbindt bezoekers aan eventuele advertentiecampagnes in Bing Ads.
  Categorie: tracking cookies
  Termijn: deze cookies komen van Microsoft Bing en worden na 1 jaar verwijderd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Ons Thuis en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@onsthuis-willingen.nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Ons Thuis neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@onsthuis-willingen.nl

Ons Thuis wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Links